بیمارستان شهید چمران سروآباد

رهبری
 
 دکتر کیومرث کریمی وفا متخصص داخلی
دکتر الهام مه تیان متخصص اعصاب و روان
دکتر یلدا یگانه متخصص کودکان
دکتر زنوزی و دکتر طلایی متخصص زنان و زایمان
دکتر میر مظفری متخصص بیهوشی
متن
درجه اعتبار بخشی بیمارستان
بیمارستان شهید چمران سروآباد برای دومین دوره متوالی و براساس پایش مورخ 20 و 21 اسفندماه 1396 هیأت اعتبار بخشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت از لحاظ رتبه بندی به عنوان درجه یک شناخته شد.

اعتبار بخشی