ریاست بیمارستان :  دکتر سینا اصحابی
    
    
     شرح وظایف رئیس بیمارستان: 
   • پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.
   • بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا)
   • جلب همکاریهای برون سازمان
   • پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق
   • مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات
   • نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیأت امناء
   • هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری ، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان
   • ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان
   • اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط
   • پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها
   • مسئولیت و نظارت بر امورمالی و اداری بیمارستان
   • انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
   • نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار
   • نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
   • نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی
   • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
   • انتصاب و عزل کارکنان
   • شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
   • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
    
   نظر شما در ارتباط با خدمات ارائه شده در وب سایت دانشگاه چیست؟   [مشاهده نتایج]
    
    
    
   آمار بازدید
   کاربران آنلاین 867
   امروز 20129
   دیروز 25503
   ماه جاری 91166
   سال جاری 1351770
   از ابتدا 17203798
   صفحه جاری 390

    
    
    
    
   اذان صبح: 4:20
   طلوع آفتاب: 6:08
   اذان ظهر: 13:24
   اذان عصر: 18:39
   غروب آفتاب: 20:40
   اذان مغرب: 21:00
   نیمه شب شرعی: 23:54
    
    
     
     
    نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
    كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
    سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
    Powered By JiroCMS