رهبری
گل کاری بیمارستان

گل کاری بیمارستان

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

بخش های ویژه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

بخش های ویژه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

باند فرود هلیکوپتر امدادی محوطه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

باند فرود هلیکوپتر امدادی محوطه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

فضاهای آموزش مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

فضاهای آموزش مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

انتصاب دکتر بابک قطبی به عنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی دکتر بابک قطبی را به عنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج منصوب کرد.

یکشنبه 21 مرداد 1397

کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع و استناددهی با تأکید بر نرم افزار مدیریت استناد Endnote.X9 " روز 18 مرداد 1397 در کتابخانه ومرکز اطلاع رسانی برگزار شد

به اطلاع کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی، دستیاران، پژوهشگران و فراگیران گرامی می رساند؛ کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع و استناددهی با تأکید بر نرم افزار مدیریت استنادEndnote.X9" معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز، روز پنج شنبه مورخ 18 مرداد ماه 1397 ساعت 11-9 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی (طبقۀ هفتم) برگزار شد.

پنجشنبه 11 مرداد 1397

برگزاری کارگاه آموزشی "ثبت مقاله در سامانۀ ثبت کارآزمایی بالینی(IRCT)" معاونت آموزشی و پژوهشی، 11 مرداد 1397

کارگاه آموزشی "ثبت مقاله در سامانۀ ثبت کارآزمایی بالینی(IRCT)" معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز، روز پنج شنبه مورخ 11 مرداد ماه 1397 از ساعت 11-9 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی (طبقۀ هفتم) برگزار شد.

شنبه 30 تیر 1397

برگزاری کارگاه آموزشی "ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت" معاونت آموزشی و پژوهشی

کارگاه آموزشی "ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت" معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز، روز پنج شنبه مورخ 28 تیرماه 1397 از ساعت 11-9 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی (طبقۀ هفتم) برگزار شد. کارگاه آموزشی دارای 2 ساعت دانش پژوهی مؤثر در جشنوارۀ پژوهشی مرکز بود.

پنجشنبه 28 تیر 1397
پیوند های مهم
تصاویر