رهبری
گل کاری بیمارستان

گل کاری بیمارستان

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

بخش های ویژه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

بخش های ویژه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

باند فرود هلیکوپتر امدادی محوطه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

باند فرود هلیکوپتر امدادی محوطه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

فضاهای آموزش مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

فضاهای آموزش مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

حضور پرشور کارکنان مرکز پزشکی آموزشی و درمانی کوثر در راهپیمایی روز قدس

حضور پرشور رئیس بیمارستان کوثر به همراه جمعی از مسئولین و کارکنان مرکز در راهپیمایی روز قدس

جمعه 18 خرداد 1397

جلسۀ اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در محل کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی برگزار شد

جلسۀ اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با حضور ریاست دانشکدۀ پزشکی، معاون آموزشی بالینی دانشکدۀ پزشکی، معاونان آموزشی و پژوهشی، مسئولان واحد EDO، کارشناسان مسئول آموزش و اعتباربخشی، سوپروایزرهای آموزشی و کارشناسان آموزش و پژوهش بیمارستان های کوثر، بعثت، توحید و قدس در مورخ 31 اردیبهشت ماه 1397 در محل کتابخانه و مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر (واقع در طبقۀ هفتم) برگزار شد. در این جلسه بررسی سنجه های "محور الف" برنامۀ اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها انجام و مستندات ارائه شده از سوی بیمارستان ها مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفتند.

سه‌شنبه 1 خرداد 1397

کارگاه اموزشی آشنایی با منابع الکترونیک ناشر الزویر با تأکید بر Clinical Key در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیک ناشر الزویر؛ Clinical Key، Science Direct، Scoppus و Mendeley ، یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 با حضور نمایندۀ ناشر، در دو نوبت (نوبت اول: 8 لغایت 30/9) (نوبت دوم: 10 لغایت 30/11) در "مرکز آموزش و پژوهش الکترونیک A" کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر (طبقه 7)، برگزار شد.

یکشنبه 23 اردیبهشت 1397

نشست هم اندیشی تشکیل موسسه خیریه بیمارستان کوثر سنندج برگزار شد

پنج شنبه 6 اردیبهشت ماه با حضور رئیس بیمارستان، امام جمعه، شورای خیرین شهرستان و مسئولین و همکاران بخش های بیمارستان نشست هم اندیشی تشکیل موسسه خیریه بیمارستان کوثر سنندج برگزار شد.

پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397
پیوند های مهم
تصاویر