رهبری
- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

بیمارستان کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

اخبار مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

بازدید وزیر بهداشت از مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه اعضای هیئت رئیسه و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کردستان از بخش های مختلف مراقبت های ویژه اورژانس، جراحی صغیر، رادیوگرافی، سی تی اسکن ، ام ار آی، بخش سایکوسوماتیک، اتاق کار درمانی و بخش های ICU1 و ICU2 بازدید کردند.

پنجشنبه 16 شهریور 1396

بازدید هیات برد گروه جراحی از مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

هیات برد گروه جراحی به همراه ریاست دانشکده پزشکی از بخش ها، امکانات و تجهیزات درمانی و آموزشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر بازدید کردند

پنجشنبه 5 مرداد 1396
فایل های ویژه