رهبری

ساعات ملاقات

 ساعات و قوانین ملاقات مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

مراجعه کننده گرامی محیط بیمارستان آلوده است ، بنابراین توصیه می شود تا جایی که امکان دارد از آوردن کودکان و خردسالان به این محیط خودداری فرمایید

ملاقات روز های سه شنبه و جمعه ساعت 14 الی 16 (به جز بخش های ویژه)

تردد افراد مجاز در ساعات غیر ملاقات

داشتن پرونده بستری

اخذ برگه همراه بیماران از بخش ها

(در مواقع لزوم جهت مراجعه به بخش می بایست با تلفن موجود در سالن انتظار با بخش مورد نظر تماس گرفته و در صورت نیاز حضور همراه مراتب توسط مسئول بخش به اطلاعات منعکس و در نهایت با اخذ برگه تردد موقت به بخش هدایت گردد)

 شرح وظایف انتظامات بخشهای بستری

تکریم ارباب رجوع و اجتناب از هرگونه درگیری لفظی و فیزیکی

جوابگویی به مراجعین و راهنمایی و هدایت ایشان به مکانهای درخواستی

ممانعت از تردد بیش از یک نفر همراه به بخش جهت بستری، ترخیص بیمار، قبل و بعد از عمل جراحی با هماهنگی بخش

ممانعت از ورود مراجعین غیر مجاز به بخش های بستری

کلیه همراهان (حتی بستگان پرسنل) می بایست دارای کارت همراه و یا مجوز حضور باشند

خروج بیماران بخشهای بستری با لباس فرم، بدون مجوز بخش و یا بدون همراهی پرسنل درمانی با بیمار ممنوع می باشد

کارت همراه در بخش های زنان برای خانم ها و در بخش مردان برای آقایان صادر می شود و تردد و حضور آقایان به بخش خانم ها و بالعکس ممنوع می باشد.

ممانعت از ورود ساکها ، وسایل حجیم، آتش زا و وسایل صوتی و تصویری، دوربین فیلمبرداری به بخش های بستری

ممانعت از تجمع مراجعین و همکاران در موقعیت ورودی بخش ها و دیگر پستهای انتظامات.

تعامل و همکاری با مسئولین بخش ها، اطلاعات و پلیس بیمارستان به جهت برقراری نظم و انضباط.

سرکشی مکرر به کلیه بخش ها و رفع مشکلات مربوط به انتظامات.

تخلیه بخش ها و چک کارت همراه بیماران.

حضور مستمر و فعال در ساعت ملاقات در بخش های بستری به جهت پیشگیری از سرقت، تکدی گری، دستفروشی و رسیدگی به درگیریهای احتمالی.

کنترل درب اتاق های واحدهای اداری، رختکن ها در شیفت شب و روزهای تعطیل به جهت اطمینان از بسته بودن آن.

بازدید خودروها ، ساکها و وسایل حجیم و مشکوک

ممانعت از خروج برانکارد ، ویلچر و دیگر وسایل از دربهای بیمارستان (بجز وسایل دارای مجوز خروج)

 
 

 سامانه ی پیامکی بیمارستان کوثر، با شماره ی 3000228322، آماده ی دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات همکاران و مراجعین محترم، از طریق تلفن همراه می باشد.