رهبری

اتاق عمل

اتاق عمل:

این بخش در طبقه اول مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر واقع شده است که در روبه روی آن بخش های  مراقبت های ویژه ICU1 ، ICU2 ، ICU3 و واحد اندوسکوپی  قرار دارد.

 


16 تخت (8 مرد و 8 زن) تخت آماده سازی قبل از عمل
 
 24 تخت (12 مرد و 12 زن) ریکاوری بعد از عمل

 

اتاق عمل جراحی: این بخش دارای 2  اتاق جهت انجام جراحی های تخصصی و فوق تخصصی عمومی می باشد.

 

اتاق عمل جراحی لاپاراسکوپی:  این بخش دارای 2  اتاق جهت انجام جراحی های تخصصی و فوق تخصصی لاپاراسکوپی می باشد.

 

اتاق عمل جراحی فک و صورت: این بخش دارای 1 اتاق جهت انجام جراحی های تخصصی و فوق تخصصی فک و صورت و جراحی پلاستیک می باشد.

 

اتاق عمل چشم پزشکی: این بخش دارای 2 اتاق جهت انجام جراحی های تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی می باشد.

 

اتاق عمل گوش، حلق و بینی (ENT): این بخش دارای 2 اتاق جهت انجام جراحی های تخصصی و فوق تخصصی گوش، حلق و بینی می باشد.

 

اتاق عمل جراحی اورولوژی: این بخش دارای 2 اتاق جهت انجام جراحی های تخصصی و فوق تخصصی اورولوژی می باشد.

 

اتاق عمل جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات: این بخش دارای 2 اتاق جهت انجام جراحی های تخصصی و فوق تخصصی مغز و اعصاب و ستون فقرات می باشد.

 

اتاق عمل ارتوپدی: این بخش دارای 3 اتاق جهت انجام جراحی های تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدی  می باشد.