رهبری

درباره بیمارستان

آدرس : سنندج ، بلوار پاسداران ، بلوار برهان الدین حمدی

مساحت زیر بنا :
تعداد طبقات : 10 طبقه
پست الکترونیکی : KOWSAR@MUK.AC.IR
آدرس پایگاه اطلاع رسانی :  www.muk.ac.ir/Muk/Hospitals/kawsar
تلفن گویا : 
سامانه پیامکی: 3000228322
کد پستی : 66617983476    
شماره تماس : 4-33611231-087
شماره نمابر : 33626329
تاریخ تاسیس : 1395
نوع تخصص بیمارستان: عمومی
نوع فعالیت : پزشکی، آموزشی و درمانی
نوع مالکیت : دولتی
کل مساحت : 
محدوده بالگرد : فعال می باشد
تعداد تخت مصوب : 640

تعداد تخت فعال :