رهبری

درباره بیمارستان

متن

آدرس :                                  سنندج ، بلوار پاسداران ، بلوار محوی                                                                      

کد پستی :                                        66617983476    

شماره تماس :                                  33626329

شماره نمابر :                                   33626329  

تاریخ تاسیس :                                  1395

نوع تخصص بیمارستان :                     عمومی

نوع فعالیت :                                     پزشکی آموزشی درمانی

نوع مالکیت :                                   دولتی

کل مساحت :

مساحت زیر بنا :

تعداد طبقات :                                  10 طبقه

محدوده بالگرد :                               داریم

تعداد تخت مصوب :                           640

تعداد تخت فعال :

پست الکترونیکی :

آدرس پایگاه اطلاع رسانی :               www.muk.ac.ir/Muk/Hospitals/kawsar

تلفن گویا :