رهبری
بیمارستان رازی بانه

بیمارستان رازی بانه

روابط عمومی بیمارستان رازی بانه
برگزاری جلسه توجیهی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا جهت پزشکان مرکز شهری و روستایی پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
جلسه توجیهی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا با حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان و ریاست مرکز بهداشت جهت پزشکان مرکز شهری و روستایی... ادامه خبر
برگزاری دومین جلسه توجیهی بسیج ملی کنترل فشارخون پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
دومین جلسه توجیهی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا جهت پزشکان مرکز شهری و روستایی کلیه مراقبین سلامت بیماریها و مراقبین سلامت خانواده در سالن اجتماعات مرکز بهداشت 98/2/26 ... ادامه خبر
برگزاری جلسه توجیهی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
جلسه توجیهی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا با حضور مدیر شبکه بهداشت ودرمان ، ریاست مرکز بهداشت و کلیه همکاران ماما ، سلامت محیط و سلامت حرفه ای در سالن اجتماعات مرکز بهداشت 98/2/26 ادامه خبر
برگزاری جلسه احکام روزه و نماز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
جلسه احکام روزه و نماز با حضور ریاست مرکز بهداشت و کلیه واحد های ستادی شبکه و مرکز بهداشت در سالن اجتماعات مرکز بهداشت... ادامه خبر
جلسه کمیته بیمه روستایی و پزشک خانواده با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان دوشنبه 23 اردیبهشت 1398
برگزاری جلسه کمیته بیمه روستایی و پزشک خانواده با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان ، ریاست مرکز بهداشت و ریاست بیمه سلامت شهرستان و کارشناسان بیمه و گسترش ادامه خبر
بازدید مدیر شبکه بهداشت ودرمان از خانه بهداشت روستایی شوی دوشنبه 23 اردیبهشت 1398
بازدید مدیر شبکه بهداشت ودرمان به همراه ریاست مرکز بهداشت و مسئول واحد گسترش مرکز بهداشت از خانه بهداشت روستایی شوی ادامه خبر
بازدید مدیر شبکه بهداشت ودرمان از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شوی دوشنبه 23 اردیبهشت 1398
مدیر شبکه بهداشت ودرمان به همراه ریاست مرکز بهداشت و مسئول واحد گسترش مرکز بهداشت از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شوی بازدیدنمودند امروز 98/2/23 ادامه خبر
آگهی مزایده تخریب ساختمان قدیمی خانه بهداشت بایزید آباد یکشنبه 22 اردیبهشت 1398
آگهی مزایده تخریب ساختمان قدیمی خانه بهداشت بایزید آباد ... ادامه خبر
برگزاری آزمون کتبی بیست و چهارمین جشنوراه قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی کردستان سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398
آزمون کتبی بیست و چهارمین جشنوراه قرآن و عترت با حضور تعداد 57 نفر شرکت کننده از کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بانه در سالن دانشگاه پیام نور بانه امروز مورخه 98/2/9... ادامه خبر
برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی بهداشت حرفه ای و روز روانشناس دوشنبه 9 اردیبهشت 1398
مراسم گرامیداشت روز جهانی بهداشت حرفه ای و روز روانشناس و مشاور با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان ، ریاست مرکز بهداشت و مدیران داخلی بیمارستان و مسئولین واحد های ستادی 98/2/9... ادامه خبر
پیوند های مهم
تصاویر