شهرستان بانه

تماس با ما
. .
 
نشانی:بانه- میدان جهاد- شبکه بهداشت و درمان
کد پستی 6691917866   تلفن:  4223330-0873
آخرین اخبار

آغاز طرح سلامت نوروزی کارشناسان سلامت محیط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بانه

آغاز طرح سلامت نوروزی و آمادگی کامل کارشناسان سلامت محیط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بانه جهت نظارت و ارائه خدمات بهداشتی...

سه‌شنبه 21 اسفند 1397

تقدیر و تشکر از خیرین نیک اندیش پایگاه دوم شهری فوریت های پزشکی مستقر در شهر بوئین

تقدیر و تشکر از خیرین نیک اندیش پایگاه دوم شهری فوریت های پزشکی مستقر در شهر بوئین توسط مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بانه...

سه‌شنبه 21 اسفند 1397
فرمها و فایلها