شهرستان بیجار

آخرین اخبار

تسلیت درگذشت همکاران مرحوم شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

پیام تسلیت کارکنان مرکز بهداشت بیجار

یکشنبه 22 اسفند 1395

جلسه همفکری طرح رصدتب مالت مدیران متوسطه آموزش وپرورش بیجار

برگزاری جلسه هم اندیشی طرح رصد تب مالت مدیران مقاطع اول متوسطه در سالن اجتماعات آموزش وپرورش بیجار برگزار گردید

پنجشنبه 19 اسفند 1395