شهرستان دیواندره

آخرین اخبار

فراخوان مزایده تزریقات و پانسمان بیمارستان امام خمینی(ره) دیواندره

فراخوان مزایده تزریقات و پانسمان بیمارستان امام خمینی(ره) دیواندره

سه‌شنبه 21 فروردین 1397

کشف و ضبط1265 کیلو گرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت

کشف و ضبط1265 کیلو گرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت

شنبه 18 فروردین 1397