امضای تفاهم نامه مشترک دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه کویه اقلیم کردستان عراق

نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی با پرسنل معاونت بهداشتی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای اولین بار به جمع دانشگاه های برتر کشور در نظام رتبه بندی ESI پیوست.

معرفی
آخرین خبرها

برگزاری همایش تقدیرازفعالان عرصه سلامت درشهرستان کامیاران

مرکزبهداشت این شهرستان درآخرین روزازهفته سلامت اقدام به برگزاری همایشی به منظورتقدیرازفعالان عرصه سلامت دراین شهرستان نمود

شنبه 9 اردیبهشت 1396

عیادت ازبیماران درششمین روزازهفته سلامت

معدوم سازی بیش از8 تن موادغذایی غیرقابل مصرف، برگزاری مسابقه نقاشی، عیادت ازبیماران بیمارستان سینا وبرگزاری مسابقه دوازاهم اقدامات مرکزبهداشت کامیاران درششمین روزازهفته سلامت بود

پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396