سال رونق تولید                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.
.
.

 

 

 

 

شاخص های واحد بهداشت حرفه ای در سال1391

درصد کارگاههای شناسائی شده

100.0

درصد شاغلین درمعرض عامل زیان آور صدا

16.6

درصد کارگاههای تحت پوشش

100.0

درصد شاغلین درمعرض عامل زیان آور ارتعاش

4.2

درصد شاغلین شناسائی شده

100.0

درصد شاغلین درمعرض عامل زیان آور روشنائی

17.3

درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگری

46.6

درصد شاغلین درمعرض عامل زیان آور اشعه های مضر

8.6

درصد شاغلین تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای

3.7

درصد شاغلین درمعرض عامل زیان آور گرما و رطوبت

1.2

درصد شاغلینی که به تشکیلات بهداشت حرفه ای در کارگاه دسترسی دارند

0.0

درصد شاغلین درمعرض عامل زیان آور تماس پوستی با مواد شیمیائی

28.2

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور صدا

19

 

درصد شاغلین درمعرض عامل زیان آور گردوغبار

31.1

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور ارتعاش

2.9

 

درصد شاغلین درمعرض عامل زیان آور گازوبخار

7.7

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور روشنائی

14.5

 

درصد شاغلین درمعرض عامل زیان آور دمه

0.0

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور اشعه های مضر

8.1

 

درصد شاغلین درمعرض عامل زیان آور وضعیت نامناسب بدن حین کار

42.1

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور گرما و رطوبت

0.4

 

درصد شاغلین درمعرض دارای عامل زیان آور ابزار کار

33.0

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور سرما

0.6

 

درصد شاغلین درمعرض عامل زیان آور حمل بار

6.7

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور تماس پوستی با مواد شیمیائی

24.8

 

درصد شاغلین درمعرض ساختمان مناسب

80.0

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور گردوغبار

26.6

 

درصد شاغلین درمعرض فضای مناسب

75.3

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور گازوبخار

6.2

 

درصد شاغلین درمعرض تهویه عمومی مناسب

72.0

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور دمه

13.5

 

درصد شاغلین دارای آب آشامیدنی بهداشتی

74.0

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور وضعیت نامناسب بدن حین کار

41.5

 

درصد شاغلین دارای دستشوئی بهداشتی

73.1

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور ابزار کار

31.0

 

درصد شاغلین دارای توالت بهداشتی

100.0

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور حمل بار

3.5

 

درصد شاغلین دارای دوش و حمام بهداشتی

100.0

درصد کارگاههای دارای ساختمان مناسب

70.5

 

درصد شاغلین دارای سالن غذاخوری بهداشتی

100.0

درصد کارگاههای دارای فضای مناسب

66.1

 

درصد شاغلین  دارای آشپزخانه بهداشتی

100.0

درصد کارگاههای دارای تهویه عمومی مناسب

64.3

 

درصد شاغلین دارای کمد/ رختکن بهداشتی

74.3

درصد کارگاههای دارای آب آشامیدنی بهداشتی

67.3

 

درصد شاغلین دارای وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب

89.5

درصد کارگاههای دارای دستشوئی بهداشتی

60.9

 

درصد شاغلین دارای دفع فاضلاب بهداشتی

90.1

درصد کارگاههای دارای توالت بهداشتی

100.0

 

درصد شاغلین دارای دفع زباله بهداشتی

90.5

درصد کارگاههای دارای دوش و حمام بهداشتی

100.0

 

درصد کارگاههایی که عامل زیان آور صدا در آنها کنترل شده

6.6

درصد کارگاههای دارای سالن غذاخوری بهداشتی

100.0

 

درصد کارگاههایی که عامل زیان آورارتعاش در آنها کنترل شده

10.8

درصد کارگاههای دارای آشپزخانه بهداشتی

100.0

 

درصد کارگاههایی که عامل زیان آور روشنائی در آنها کنترل شده

13.1

درصد کارگاههای دارای کمد/ رختکن بهداشتی

64.4

 

درصد کارگاههایی که عامل زیان آور اشعه های مضر در آنها کنترل شده

0.0

درصد کارگاههای دارای وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب

71.6

 

درصد کارگاههایی که عامل زیان آور گرما و رطوبت در آنها کنترل شده

0.0

درصد کارگاههای دارای دفع فاضلاب بهداشتی

56.2

 

درصد کارگاههایی که عامل زیان آور سرما در آنها کنترل شده

0.0

درصد کارگاههای دارای دفع زباله بهداشتی

11.4

 

درصد کارگاههایی که عامل زیان آور تماس پوستی با ماده شیمیائی در آنها کنترل

0.0

درصد کارگاههایی  که حداقل یک نوع تاسیسات کارگاهی آن بهسازی شده

6.1

 

درصد کارگاههایی که عامل زیان آور گردوغبار در آنها کنترل شده

3.8

درصد کارگاههایی  که حداقل یک نوع تاسیسات جنبی آن بهسازی شده

2.4

 

درصد کارگاههایی که عامل زیان آور گازوبخار در آنها کنترل شده

0.0

درصد کارگاههایی  که آب آشامیدنی آن بهسازی شده

5.3

 

درصد کارگاههایی که عامل زیان آور دمه در آنها کنترل شده

0.0

درصد کارگاههایی  که دفع زباله یا فاضلاب آن بهسازی شده

3.3

 

درصد کارگاههایی که عامل زیان آور وضعیت بدن حین کاردر آنها کنترل شده

7.2

تهیه و تنظیم : واحد بهداشت حرفه ای شهرستان کامیاران سال 1391.
.
نظر شما در ارتباط با خدمات ارائه شده در وب سایت دانشگاه چیست؟[مشاهده نتایج]
 
 
 
آمار بازدید
کاربران آنلاین 1055
امروز 21111
دیروز 25503
ماه جاری 92148
سال جاری 1352752
از ابتدا 17204780
صفحه جاری 3666

 
 
 
 
اذان صبح: 4:20
طلوع آفتاب: 6:08
اذان ظهر: 13:24
اذان عصر: 18:39
غروب آفتاب: 20:40
اذان مغرب: 21:00
نیمه شب شرعی: 23:54
 
 
 
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS