سال رونق تولید                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

وظایف واحد گسترش:

واحد گسترش شبکه یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان کامیاران است که وظایف زیر را بر عهده دارد:

آموزش:

   هماهنگی در اجرای برنامه آموزشی پزشکان و پرسنل بدو خدمت

   هماهنگی در اجرای برنامه آموزشی پزشک خانواده

   هماهنگی در اجرای برنامه باز آموزی بهورزان

   هماهنگی در اجرای آموزش مداوم پزشکان

پایش و نظارت:

   هماهنگی و اجرای پایش از واحد های مجری برنامه بیمه روستایی

   هماهنگی در اجرای برنامه پایش پزشک خانواده

   شرکت در برنامه پایش پزشک خانواده

   انجام پایش های اختصاصی

   جمع بندی پایش های انجام شده

طرح گسترش:

    بازنگری طرح های گسترش بر اساس ضوابط ابلاغی

   اصلاح اطلاعات جمعیتی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

   اصلاح اطلاعات تجهیزاتی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

   اصلاح اطلاعات پرسنلی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

   اصلاح اطلاعات عمومی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

   هماهنگی با واحد های ستادی جهت تاءمین فرم های مورد نیاز

بیمه روستائی:

   هماهنگی با معاونت بهداشتی دانشگاه جهت امورمربوطه

   هماهنگی با بیمه خدمات درمانی جهت امور مربوطه

   جمع بندی آمار بیمه روستایی و ارسال به بیمه خدمات درمانی

   جمع بندی آمار بیمه روستایی و ارسال معاونت بهداشتی دانشگاه

   درخواست وجه جهت پرداخت پرسنل و طرح پزشک خانواده

   درخواست وجه جهت پرداخت دارویی طرح پزشک خانواده

   ارسال لیست پرداختی به معاونت بهداشتی(اعم از پرسنل و پاراکلنیک)

   ارسال لیست عملکرد ماهیانه پزشک خانواده به امور مالی شبکه جهت دریافت حقوق           

نیروی انسانی:

   جمع بندی،پیگیری،تامین و توزیع نیروی انسانی موردنیازواحدهای تحت پوشش با           

      هماهنگی واحدهای ستادی

   برآورد نیروی انسانی کلیه واحدها در قالب دستورالعمل مربوطه

   درخواست نیروی انسانی مورد نیاز به صورت فصلی و موردی

   عقد قرارداد با پرسنل پزشک خانواده

تجهیزات:

   نیازسنجی تجهیزات پزشکی کلیه واحدهای تابعه طبق چک لیست مربوطه

   درخواست مجوز خرید تجهیزات ازمعاونت بهداشتی

   نظارت بر کیفیت اقلام خریداری شده

   تاکید درخواست های ارسالی از واحدهای تابعه وپیگری تا وصول اقلام به واحدها

   هماهنگی جهت تعمیرات تجهیزات
.
.
.
نظر شما در ارتباط با خدمات ارائه شده در وب سایت دانشگاه چیست؟[مشاهده نتایج]
 
 
 
آمار بازدید
کاربران آنلاین 881
امروز 20173
دیروز 25503
ماه جاری 91210
سال جاری 1351814
از ابتدا 17203842
صفحه جاری 3843

 
 
 
 
اذان صبح: 4:20
طلوع آفتاب: 6:08
اذان ظهر: 13:24
اذان عصر: 18:39
غروب آفتاب: 20:40
اذان مغرب: 21:00
نیمه شب شرعی: 23:54
 
   
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS