سال حمایت از کالای ایرانی1397

سال حمایت از کالای ایرانی1397

سال نو مبارک.1397سال حمایت از کالای ایرانی

سال نو مبارک.1397سال حمایت از کالای ایرانی

آخرین اخبار

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید بیمارستان بوعلی شهرستان مریوان برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید بیمارستان بوعلی شهرستان مریوان با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان،مسئول حراست،مسئولین و مدیران شبکه بهداشت ومرکز بهداشت و درمان و جمعی از مسئولین بخشها و کارکنان بیمارستان های فجر و بوعلی صبح روز شنبه مورخ 97/4/2درمحل سالن اجتماعات بیمارستان بوعلی برگزار شد.

یکشنبه 3 تیر 1397

آزمون حضوری آگاهی سنجی از دستورالعملهای اصلاحیه نسخه 03 برنامه PHC شهری، کتابهای بسته خدمات والگوهای برنامه های سلامت در شهرستان مریوان برگزار شد.

آزمون حضوری آگاهی سنجی از دستورالعملهای اصلاحیه نسخه 03 برنامه PHC شهری، کتابهای بسته خدمات والگوهای برنامه های سلامت از کل پرسنل شاغل در برنامه PHC شهری مرکز بهداشت و درمان شهرستان مریوان برگزار شد.

جمعه 1 تیر 1397
آگهی مزایده