سال اقتصاد مقاومتی و تولید-اشتغال

سال اقتصاد مقاومتی و تولید-اشتغال

آخرین اخبار

برگزاری آزمون آگاهی سنجی بهورزان و مراقبین سلامت شهرستان مریوان

روز شنبه مورخ 96/12/5 آزمونی آگاهی سنجی بهورزان ومراقبین سلامت مریوان با حضور رییس مرکز،ناظر استانی،مسئول حراست شبکه بهداشت و جمعی از مسئولین ستاد و مرکز بهداشت در محل هنرستان کاردانش عصمت مریوان برگزار شد.

یکشنبه 6 اسفند 1396

برپایی بیمارستان تک تخصصی چشم پزشکی توسط کانون بسیج جامعه پزشکی سپاه شهرستان مریوان

کانون بسیج جامعه پزشکی سپاه شهرستان مریوان با همکاری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اقدام به برگزاری بیمارستان تک تخصصی چشم پزشکی(شهدای انقلاب اسلامی) کرد .

پنجشنبه 3 اسفند 1396
آگهی مزایده