سال حمایت از کالای ایرانی1397

سال حمایت از کالای ایرانی1397

سال نو مبارک.1397سال حمایت از کالای ایرانی

سال نو مبارک.1397سال حمایت از کالای ایرانی

آخرین اخبار

حضور پرشور کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در راهپیمایی 13 آبان و روز دانش آموز

کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان همزمان با سراسر کشور با حضوری پرشور و گسترده در راهپیمایی 13 آبان شرکت کردند.

یکشنبه 13 آبان 1397

برگزاری آزمون آگاهی سنجی پرسنل PHC شهری با موضوعات برنامه های بهداشتی تخصصی مراقبت مادران باردار ،سلامت کار، سلامت محیط ، سلامت روان و تغذیه در شهرستان مریوان

آزمون آگاهی سنجی پرسنل PHC شهری با موضوعات برنامه های بهداشتی تخصصی مراقبت مادران باردار ،سلامت کار، سلامت محیط ، سلامت روان و تغذیه در شهرستان مریوان برگزار شد.

شنبه 5 آبان 1397
آگهی مزایده