ریاست


 
 
 
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه 
 
دکتر امید محمدی
 
متخصص قلب و عروق
 
 
تلفن تماس:156-35220157