شهرستان سقز

 

 
 
 
چرا تحریم های ظالمانه امریکا علیه کشورمان شکست خورده است

 

 1.        نیازمندی اقتصاد جهانی به نفت جمهوری اسلامی ایران باعث تداوم فروش و صدور نفت کشورمان علی رغم تحریم ها شد.

2.        جدیت مسئولین برای حمایت از بنگاه های تولیدی و تامین نیازمندیهای کشور توسط آنان ،به زودی تولید و مصرف کالای ایرانی و بی اثرنمودن تحریم ها را به ارمغان خواهد آورد.

3.        اثرات مثبت برنامه کشور برای حمایت از کشاورزان و نهاده های کشاورزی باعث افزایش عرضه ارزاق عمومی خواهد شد.

4.        تحمیل قوانین داخلی آمریکا به دیگر کشورها نشان دهنده خوی تجاوزگری ترامپ به حقوق شهروندی سایر ملت ها و فراتر از مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

5.        آسیب دیدگان از تحریم، سازمان های مردم نهاد حقوق بشری را رصد می نمایند، تا ببینند آیا به اهداف و وظایف خود برای مقابله با ابعاد غیرانسانی تحریم توجه دارند یا خیر؟ شکایت از تحریم های ترامپ در عرصه های داخلی و خارجی)مانند شورای اروپا، مکاتبه با سازمان های غیردولتی حقوق بشری در سطح جهان( یکی از ملاک های ارزیابی آنان است.

6.        تشکل های اقتصادی غیردولتی در داخل و خارج از کشور برای در دفاع از حقوق ایرانیان در مقابل تحریم وظیفه سنگینی را برعهده دارند.

7.        آیا می دانید کشورمان رتبه هیجدهم اقتصاد جهان را دارد)به نقل از fact book جهانی.)  

8.        آیا می دانید کشورمان رتبه هفتم تولید کتاب در جهان را دارد)به نقل از fact book جهانی.)

9.        آیا می دانید کشورمان رتبه دهم نرخ رشد تولیدات صنعتی را دارد)به نقل از fact bookجهانی.)

10.     آیا می دانید کشورمان رتبه یازدهم کاربرهای اینترنتی در جهان را دارد)به نقل ازfact book جهانی.)

 
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز 
آخرین خبرها

سیاه زخم

.

سه‌شنبه 16 مرداد 1397