شهرستان سقز


 
شماره تلفن های  جهت برقراری تماس با شبکه بهداشت و درمان سقز 
         
             
 36219686 36235315 36235440 36235450 36277275
 
 
 
 
آخرین خبرها

سیاه زخم

.

سه‌شنبه 16 مرداد 1397