رهبری

بدنه خبر

اولین جلسه اجلاس مدیران دانشگاه علوم پزشکی کردستان یکشنبه، 19 فروردین 1397
دکتر سیف الله مرادی در اولین جلسه اجلاس مدیران دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به مطالعه تحقیقاتی که در تعدادی از سازمانهای ماندگار انجام شده، گفت: رویاهای بلندپروازانه، انتخاب بجا و مناسب آدم ها، وجود فرهنگهای شبه دینی، راضی نشدن به وضع موجود، مدیریت درون زا و پرورش استعدادهای درون سازمانی و ماندگاری مدیران از جمله مهمترین رازهای موفقیت سازمانها می باشند.
 وی تصریح کرد: نیازسنجی جهت جذب نیروی انسانی، رعایت ساختار سازمانی و سازماندهی مناسب، تناسب حجم کار در بخش ها و مراکز با تعداد نیروی انسانی، عدم جابجایی نیروهای تخصصی به سایر بخش ها و افزایش کارایی و اثربخشی و در نهایت بهره وری از مهمترین استراتژیهای این معاونت است.
در ادامه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ضمن مقایسه ارقام بودجه سال 1396 و اعتبارات مصوب دانشگاه در سال 1397، بر مدیریت صحیح کلیه هزینه ها تاکید کرد.
 
 
 
دکتر مرادی گفت: در راستای نیل به اهداف این معاونت لازم است کلیه واحدهای تابعه بر بهره وری از نیروهای انسانی سازمان، رعایت سلسله مراتب اداری، استفاده از امکانات و فضاهای موجود جهت درآمدزایی در بخش های درمانی و غیر درمانی، تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی مراجعین، رعایت عدالت در نقل و انتقالات کارکنان واحدهای تابعه و نیز ممنوعیت انتقال نیروهای شرکتی، ممنوعیت بکارگیری مشاغل کارگری در واحدهای اداری و مالی و لزوم هماهنگی بمنظور پرداخت ماموریتهای کارکنان، همت گمارند.
 
پورتال اخبار