رهبری

بدنه خبر

بهبود و ارتقا کیفیت سلامت کشاورزان و پیشگیری از بروز مسمومیت در روستا پنجشنبه، 23 فروردین 1397

در پی بروز مسمومیت های متعدد و گزارش شده به مرکز بهداشت، اکیپی بصورت جمعی متشکل از کارشناسان واحدهای سلامت کار و مبارزه با بیماریها در معیت بهورز خانه بهداشت کلاتی به روستای سپهران در تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری اعزام شدند و در جمعی متشکل از زنان و مردان و دانش آموزان در مسجد روستا آموزشها ارائه گردید. آموزشهای ارائه شده در زمینه آشنایی کشاورزان با عوامل زیان آور، نحوه مواجهه با آفت کش و نحوه استفاده از سموم جهت جلوگیری از بروز مسمویت و پیشگیری از مسمومیت های غذایی بودند.

در این دوره آموزشی، مهندس حورفراست کارشناس برنامه بهداشت کشاورزان در خصوص رعایت اصول بهداشتی در هنگام کار باسموم و آفت کشها، استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب، توصیه جهت مراجعه سالیانه کشاورزان جهت انجام معاینات شغلی و تشخیص زودهنگام بیماریهای ناشی از کار، انجام بیشتر فعالیتها در ساعات اولیه روز جهت جلوگیری از مواجهه با اشعه نامطلوب خورشید و علل بروز سرطان پوست در کشاورزان پرداختند.در ادامه  مهندس خضری کارشناس برنامه بیماریهای منتقله از آب و غذا در خصوص مسمومیت های غذایی و عوامل بوجود آورنده آن، نحوه سالم سازی سبزیجات، استفاده از آب آشامیدنی سالم و راهکارهای مناسب در هنگام بروز تب مالت و همچنین توجه به علائم اولیه سرطان پوست و مراجعه به پزشک مطالبی را ایراد نمودند.

این دوره آموزشی به منظور رعایت اصول بهداشتی نحوه انجام کار برای آشنایی کشاورزان، آشنایی روستاییان با راههای انتقال بیماریهای منتقله از آب و غذا و اهالی روستا در سطح روستا برگزار گردید.

    
 
پورتال اخبار