رهبری

بدنه خبر

دیدارجانشین سپاه شهرستان مریوان و همراهان ایشان با مدیر و مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان یکشنبه، 26 فروردین 1397
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان روزپنجشنبه مورخ 97.01.23 جانشین سپاه شهرستان مریوان جناب سرهنگ محمد رضا توسلی به همراه مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی پاسدار زاهد ورمزیاریان و مسئول بازرسی سپاه شهرستان پاسدار مهدی رستمی ضمن دیدار با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان ، روسای بیمارستانهای فجر و بو علی ، رییس مرکز بهداشت و مدیرامور اداری شبکه بهداشت در محل دفتر مدیر شبکه  با اهداء لوح و هدایایی از همکاری آنها با بسیج جامعه پزشکی و زحماتی که در  راستای پیشبرد اهداف بسیج که همانا محرومیت زدایی در شهرستان میباشد تقدیر و تشکر کردند.
 

 

 

 

 
 
پورتال اخبار