رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران و نحوه کار با سامانه ارزیابی عملکرد دانشگاه دوشنبه، 27 فروردین 1397

کارگاه آموزشی آشنایی با دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران و نحوه کار با سامانه ارزیابی عملکرد با حضور مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کارشناسان واحد ارزیابی عملکرد و نگهداشت نیروی انسانی به همراه 73 نفر از رابطین ارزیابی و مسئولین کارگزینی واحدهای تابعه در سالن اجتماعات ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ابتدای جلسه ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان و بیان ضرورت، اهمیت انجام ارزیابی و جایگاه فرایند ارزیابی در سطوح مختلف دانشگاه(کل سازمان، بخشی از سازمان و کارکنان)، اظهار داشت: راهاندازی سیستمها و سامانههای نرمافزاری و همچنین الکترونیکی کردن فرایندها از جمله بکارگیری سامانه جدید ارزیابی عملکرد دانشگاه، گامی در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک و افزایش کارایی، رضایتمندی و عدالتخواهی است که موجب کاهش هزینهها، مراجعات حضوری کارکنان و شفاف سازی فرآیندها می گردد. 

 
 
 

دکتر هوشنگ پیر فلاح با تاکید بر اینکه، کلیه مدیران و کارکنان در همه سطوح دانشگاه می‌بایست در زمان مقرر و به‌طور صحیح نسبت به تکمیل فرم‌های ارزیابی و الحاق مستندات اقدام نمایند، در غیر این صورت از نتایج حاصل از ارزیابی از قبیل ارتقاء رتبه، انتصاب، تمدید قرارداد و تبدیل وضعیت استخدامی برخوردار نخواهند شد، بیان داشت: افرادی که نمره ارزیابی عملکرد سالیانه کمتر از 50 کسب نمایند در صورتی‌ که قراردادی باشند، قرارداد آن‌ها فسخ و در صورتی‌ که رسمی یا پیمانی باشند چنانچه 3 سال متوالی و یا 4 سال متناوب نمره کمتر از 50 کسب نمایند، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی، بازخرید می‌گردند.

در ادامه، کارشناسان واحد ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان مدیریت منابع انسانی به بیان مطالبی شامل تشریح فرآیندها، مرور قوانین مرتبط با موضوع ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و آموزش عملی نحوه کار با سامانه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان پرداختند.

گفتنی است دوره ارزیابی هر سال از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه می باشد که امسال نیز لازم است مدیران و کارکنان دانشگاه جهت انجام فرایند ارزیابی از اول اردیبهشت تا 15 خرداد ماه سال جاری به‌ منظور تکمیل فرم‌های ارزیابی سال گذشته به سامانه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاه مراجعه نمایند.

 
پورتال اخبار