رهبری

بدنه خبر

نشست منطقه ای رصد بیماری تب مالت چهارشنبه، 19 اردیبهشت 1397
نشست منطقه ای رصد بیماری تب مالت با حضور رئیس و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، معاون بهداشتی و رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، رئیس، مشاور، معاون اجتماعی و عضو هیئت امنای انستیتو پاستور ایران به همراه  کارشناسان مرتبط از استانهای کردستان، همدان، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان و لرستان در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی در سنندح برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن بیان خیرمقدم گفت: در خصوص بیماری تب مالت دو مشکل عمده وجود دارد، نخست مسائل مرتبط با سلامتی انسانی و دامی که به عنوان  بیماری مشترک بین انسان و دام بسیار حایز اهمیت است و دوم مسائل اقتصادی که ضرر و زیان زیادی از قبیل معدوم کردن دام و فرآورده های دامی، غیبت از کار مبتلایان و نیز استرس ناشی از بیماری به دنبال دارد.
دکتر سیامک واحدی گفت: لازم است در زمینه پیشگیری و درمان بیماری تب مالت به صورت ملی و بومی عمل نماییم زیرا کشوری مانند آمریکا با 200 نفر بیمار، تمامی گایدلاینهای پیشگیری و درمان بیماری را تهیه نموده و لازم است کشور ما با بیش از ده هزار مورد بیمار در این زمینه با همکاریهای متنوع بین بخشی متخصصان اقدامات شایسته و بومی را به عمل آورد.  
 
 
 
 
 
وی با بیان اینکه، باید ماهیت بیماریها را بشناسیم و از اقدامات سطحی بپرهیزیم، گفت: ارتقای آگاهی و سواد سلامت مردم در زمینه بیماریها بسیار مهم است و در صورتی که مردم در برنامه های سلامت مشارکت نکنند موفقیت کامل حاصل نمی شود. رئیس دانشگاه اضافه کرد: برای پیشگیری و ریشه کنی بیماری تب مالت به همکاری های گسترده تمامی دستگاهها از قبیل دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، صنایع و سایر ارگانهای مرتبط نیاز و لازم است یک مرکز مخصوص پیگیری، مراقبت و کنترل بیماری تب مالت دایر گردد که صرفا بر روی این بیماری متمرکز شوند. در این نشست دو روزه موضوعاتی از قبیل کلیات طرح رصد بیماری تب مالت، جایگاه مدیریت بیماریهای واگیر در نظام سلامت، نقش انستیتو پاستور ایران در مراقبت و کنترل بیماری تب مالت، اولویت بیماری زئونوز مبتنی بر (one health) و گزارش دهی، شبکه سازی و پژوهش و جمع بندی و تبادل نظر ارائه می گردد.  
 
پورتال اخبار