رهبری

بدنه خبر

روز ماما پنجشنبه، 20 اردیبهشت 1397

روز ماما ، روز ارج نهادن به صبوری و سلوک  همکاران فرهیخته ای است که ، با مهربانی و عطوفت زندگی را معنا می بخشند و اولین طلیعه حیات انسانی پاک ،با سرشتی آسمانی را رقم میزنند.

   گرامیداشت روز ماما طی مراسمی با حضور مسئولین پرستاری و اداری در درمانگاه های مرکز برگزار گردید.  


 
 
 
 
پورتال اخبار