رهبری

بدنه خبر

کارگاه اموزشی آشنایی با منابع الکترونیک ناشر الزویر با تأکید بر Clinical Key در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی برگزار شد یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397

کارگاه  آموزشی آشنایی با منابع الکترونیک ناشر الزویرشامل  Clinical Key، Science Direct، Scoppus  و Mendeley  روز یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 با حضور نمایندۀ ناشر، در دو نوبت (نوبت اول: 8 لغایت 30/9) (نوبت دوم: 10 لغایت 30/11) در محل"مرکز آموزش و پژوهش الکترونیک A" کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر واقع در طبقه هفتم، برگزار شد. . *** لازم به ذکر است کارگاه مذکور دارای 3 ساعت دانش پژوهی بود ***

 
 
منبع: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر
 
پورتال اخبار