رهبری

بدنه خبر

ابلاغ سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دانشکده دندانپزشکی چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397

صورتجلسه تشریح سیاستهای دانشگاه در سال 97

 
در تاریخ 23/02/1397 راس ساعت 11:30 جلسه ای با حضور رئیس دانشکده دندانپزشکی، معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده، سرپرست کلینیک تخصصی و تمامی اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی به منظور تشریح سیاستهای ابلاغ شده اجلاس مدیران دانشگاه( 19/01/1397) تشکیل شد.
 
 

دکتر شادی در ابتدای جلسه ضمن تبریک روز معلم و تقدیر و تشکر از زحمات معاونین و اعضای هیات علمی، اهداف تشکیل جلسه را برشمرد و سپس با ارائه چکیده ای از سیاستها و اهداف مطرح شده در اجلاس مدیران به تشریح و تبیین انتظارات ریاست محترم دانشگاه، معاونین آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمان، اجتماعی، غذا و دارو و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه پرداخت. گزارش عملکرد دانشکده دندانپزشکی در سال گذشته، انتظارات و اهدافی که برآورده شد عنوان گردید. از سوی دیگر امور ناقص و اهدافی که دانشکده هنوز با آن فاصله دارد مطرح گردید و تاکید جدی بر حرکت به سوی برآورده کردن اهداف شد. اهداف و سیاستهای دانشکده در سال جدید با در نظر گرفتن سیاستهای دانشگاه مطرح شد و جزئیات اهداف تشریح گردید. در پایان جلسه بحث و تبادل نظر با اعضای هیات علمی صورت گرفت.

 
 
پورتال اخبار