رهبری

بدنه خبر

کلاس آموزش اصناف چهارشنبه، 23 خرداد 1397
به گزارش روابط عمومی شبکه، در مورخه 97/3/23 کلاس اموزشی تحت عنوان ایمنی و بهداشت کار در واحد های صنفی با همکاری مراکز، 3، 1 و قلعه با حضور تعدادی از متصدیان اصناف تولیدی و خدمات فنی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت بر گزار گردید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منبع: درویشی
 
پورتال اخبار