رهبری

بدنه خبر

انتصاب مهندس ایوب محمودی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه چهارشنبه، 23 خرداد 1397

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی مهندس ایوب محمودی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه منصوب کرد.

 

به گزارش وب دا، دکتر سیف الله مرادی در این ابلاغ آورده است: نظر به سوابق مدیریتی، تجارب و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت و تا زمان معرفی مدیر جدید «سرپرستی مدیریت منابع انسانی دانشگاه» بعهده شما محول میگردد، تا با اتکال به ذات پروردگار متعال و با رعایت جوانب شرعی و قانونی انجام وظیفه نمائید.

 
پورتال اخبار