رهبری

بدنه خبر

افتتاح کلنیک فیزیوتراپی شنبه، 16 تیر 1397
کلنیک فیزیوتراپی بیمارستان شهید بهشتی قروه مجهز به جدیدترین تجهیزات و همگام با علم فیزیوتراپی روز دنیا با همکاری بخش خصوصی در دو نوبت صبح و عصر آماده ارایه خدمت به همشهریان میباشد.
 
پورتال اخبار