رهبری

بدنه خبر

عیادت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بازماندگان حادثه ترمینال سنندج چهارشنبه، 20 تیر 1397

به دنبال وقوع حادثه ی ناگوار ترمینال سنندج و کشته و مصدوم شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان نمایندگان استان سیداحسن علوی و محمد علی مرادی  به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رئیس مرکز کوثر از حادثه دیدگان عیادت و دلجویی کردند، و در جریان امور درمانی آنان قرار گرفتند دکتر سیامک واحدی رئیس دانشگاه در این دیدار ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه غم انگیز گفت: به منظور بهبود حال حادثه دیدگان از کلیه ظرفیت های درمانی استان استفاده میکنیم.

 
 
 
 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر
 
پورتال اخبار