رهبری

بدنه خبر

بازدید رئیس دانشگاه از روند برگزاری سی و هفتمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی در دانشگاه پنجشنبه، 21 تیر 1397

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از روند برگزاری سی و هفتمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی سال 97 که در مرکز آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد، بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در جریان این بازدید با بیان چگونگی روند برگزاری آزمون، گفت: در آزمون دو سال اخیر به استانداردسازی سوالات بیش از گذشته توجه شده که به جز رشته طب اورژانس که صد در صد سوالات توسط وزارتخانه طراحی شده است در بقیه رشته ها 50 درصد سوالات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 50 درصد توسط منطقه آمایشی طراحی شده است.

 
 
 

دکتر سیامک واحدی افزود: در آموزش دوره های تخصصی هدف از آموزش، رسیدن به حد قابل قبولی از دانش و مهارت بالینی است و ارزیابی نتایج آموزش در طی دوره دستیاری به وسیله ارزیابی درونی و آزمون های ارتقاء و در پایان دوره توسط آزمون گواهینامه و دانشنامه صورت می گیرد.

در ادامه رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز گفت : تعداد شرکت کنندگان دانشگاه در آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی 97 نفر که شامل 21 نفر کودکان، 19 نفر داخلی، 12 نفر بیهوشی، 8 نفر جراحی، 8 نفر روانپزشکی، 20 نفر زنان و 9 نفر طب اورژانس است.

دکتر بهرام نیکخو با بیان اینکه، تعداد سوالات این آزمون 150 سوال با زمان پاسخگویی 180 دقیقه است، تصریح کرد: دستیاران شرکت کننده در آزمون مذکور در صورت کسب حد نصاب قبولی به سال بالاتر و دستیاران سال آخر بعنوان متخصص ارتقاء می یابند.

 
پورتال اخبار