رهبری

بدنه خبر

برگزاری کنفرانس علمی «بیماری هاری.... چهارشنبه، 27 تیر 1397
برگزاری کنفرانس علمی «بیماری هاری(کنترل،پیشگیری،ودرمان)در مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت با حضور اساتید،دانشجویان,پرسنل بهداشتی و درمانی با همکاری معاونت بهداشتی برگزار گردید،در این کنفرانس،علاوه بر نشانه ها و علایم بیماری ودرمان هاری،به وضعیت این بیماری در کشور و راه های کنترل و پیشگیری و برنامه جدید واکسیناسیون این بیماری اشاره شد.این کنفرانس دارای امتیاز باز آموزی جهت شرکت کنندگان بود.
 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت
 
پورتال اخبار