رهبری

بدنه خبر

برگزاری کمیته بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا و کمیته کنترل عفونت بیمارستانی در سروآباد چهارشنبه، 10 مرداد 1397
کمیته درون بخشی بیماریهای منتقله از آب و غذا با تأکید بر التور و کمیته کنترل عفونت بیمارستانی شهرستان روز چهار شنبه مورخ 10/05/97 با حضور دکتر معروف مدیر شبکه بهداشت و درمان، رییس مرکز بهداشت، مدیرداخلی و مترون بیمارستان، مسئولین اورژانس و آزمایشگاه، پرستار کنترل عفونت و مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان سروآباد در بیمارستان شهید چمران برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد دکتر معروف احمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ضمن آمادگی کلیه سطوح محیطی و بیمارستان جهت درمان احتمالی بیماران اظهار داشتند: با اقدامات پیشگیرانه و رعایت نکات بهداشتی در مراکز درمانی و بخشهای بیمارستان و همچنین آموزش پرسنل بیمارستان در خصوص راههای پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی می‌توان از شیوع بیماریهای عفونی و با توجه به فصل تابستان از شیوع التور جلوگیری نمود.
در ادامه مهندس محمد کریم حسینی رییس مرکز بهداشت شهرستان با تاکید بر آموزش کلیه واحدهای مرتبط در سطح شهرستان با بیماریهای منتقله از آب و غذا اظهار نمودند: یکی از راههایی که مردم را در خطر ابتلا به بیماریهای عفونی قرار خواهد داد آب و غذا می‌باشد که جزء اساسی‌ترین رکن زندگی نیز می‌باشد. ایشان با تأکید بر آموزش مردم از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و خانه‌های بهداشت اشاره نمودند که با کنترل روزانه و دقیق آب شرب و افزایش بازرسیهای اماکن تولید و توزیع مواد خوراکی می‌توان از شیوع بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا پیشگیری نمود
در ادامه مسعود وطن خواه کارشناس مسئول بیماریهای و کارشناس بیماریهای منتقله از آب و غذا با اشاره به مشکلات و موانع موجود در اجرای برنامه گزارش عملکرد سال 96 شهرستان و مقایسه وضعیت شاخصهای شهرستان نسبت به استان را ارائه نمودند که پس از بحث و تبادل نظر کلیه همکاران راهکارها و روشهای علمی و عملی ارائه گردید.
 
آدرس کانال اخبار پیام رسان سروش روابط عمومی:


@muksarvabad
 
منبع: روابط عمومی بیمارستان شهید چمران سروآباد
 
پورتال اخبار