رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه استریلیزاسیون و دفع پسماند یکشنبه، 21 مرداد 1397

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان این کارگاه که با حضور مدرسین جناب آقای نجم الدین حسینی و خانمها لیلا داوودی و سمیرا محمدی در تاریخ 15/05/97 برگزار شد ،در این کارگاه مباحث زیل برگزار شد.

1-انواع پسماند بیمارستانی

2-روشهای گند زدایی و ضد عفونی محیط و تجهیزات بیمارستانی

3-عفونت بیمارستانی

4-احتیاطات استاندارد و تزریقات ایمن

5-مواجه شغلی

6-اندیکاسیون شستشوی دست

7-روش استفاده از وسایل حفاظت فردی

 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار