رهبری

بدنه خبر

فراخوان استعلام بهاء واگذاری امور خدمات تایپ و تکثیر (کپی) دوشنبه، 19 شهریور 1397

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد امورات تایپ و تکثیر (کپی) واحدهای ستاد مرکزی دانشگاه را از طریق استعلام بهاء در سال جاری واگذار نماید. لذا از شرکت های صلاحیتدار دعوت بعمل می آید در صورت تمایل ظرف مدت یک هفته از تاریخ 21/6/1397 لغایت 31/6/1397( بجز ایام تعطیل) جهت دریافت شرایط استعلام به آدرس سنندج– میدان آزادی- ابتدای خیابان آبیدر- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- ساختمان شماره 3- مدیریت امور پشتیبانی ور فاهی دانشگاه – واحد مناقصات مراجعه نمایند .

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار