رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی "آموزش مدارک پزشکی نوشتاری(شرح حال، سیر بیماری، خلاصۀ پرونده های درمانگاهی)" معاونت آموزشی و پژوهشی، 19 مهرماه 1397 در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز کوثر برگزار شد پنجشنبه، 12 مهر 1397

به اطلاع کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی، دستیاران، پژوهشگران و فراگیران گرامی می رساند؛ کارگاه آموزشی "آموزش مدارک پزشکی نوشتاری(شرح حال، سیر بیماری، خلاصۀ پرونده‌های درمانگاهی)" معاونت آموزشی و پژوهشی، پنج شنبه 19 مهرماه 1397 ساعت 10-8 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A"  واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی (طبقۀ هفتم) برگزار شد. کارگاه آموزشی دارای 2 ساعت دانش پژوهی بود.

 
منبع: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر
 
پورتال اخبار