رهبری

بدنه خبر

آغاز به کار واحد توسعۀ تحقیقات بالینی مرکز کوثر یکشنبه، 15 مهر 1397

به استحضار کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران (دستیاران و فراگیران) می‌رساند؛

"شورای توسعۀ تحقیقاتی بالینی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر" ایجاد شده و آمادۀ دریافت پروپوزال طرح‌های تحقیقاتی پژوهشگران مرکز است. 

"شورای توسعۀ تحقیقاتی بالینی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر" 
 
منبع: "شورای توسعۀ تحقیقاتی بالینی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر"
 
پورتال اخبار