رهبری

بدنه خبر

انتصاب دکتر بابک قطبی به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه چهارشنبه، 18 مهر 1397

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی دکتر بابک قطبی را به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه منصوب کرد.

 
 
 

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی در این ابلاغ آورده است: با توجه به شایستگی، تجارب و تعهد جنابعالی بموجب این ابلاغ به ‌عنوان "سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه" منصوب می شوید. امیدوارم بحول و قوه الهی و بکارگیری تمامی منابع و امکانات و تعامل برون بخشی و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود و توجه ویژه به ظرفیتهای دانشگاه و استان و منشور اخلاقی  دولت تدبیر و امید، منشأ خدمات ارزنده ای در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در دانشگاه باشید. سربلندی و موفقیت شما را از درگاه حق مسئلت دارم. ضمنا" اختیارات اینجانب در آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها از جمله مواد 30 و 44 در رابطه با پرداخت های ماده 19 آئین نامه موصوف به شما تفویض می گردد تا با رعایت کامل جوانب شرعی و قانونی و با مسئولیت خود، وظایف محوله را به انجام برسانید.

 
پورتال اخبار