رهبری

بدنه خبر

بازدید مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران از واحد های ستاد شبکه و مرکز بهداشت این شهرستان پنجشنبه، 19 مهر 1397

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران، در تاریخ 97/07/19 سیدمنصور هاشمی نسب مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در اولین روز کاری خود به منظور آشنایی بیشتر با کارکنان ستاد شبکه و مرکزبهداشت این شهرستان و اهم فعالیتهای آنها از واحدهای ستادی بازدید به عمل آوردند.

 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار