رهبری

بدنه خبر

انجام 11412 ماموریت توسط اورژانس 115 دانشگاه در مدت اجرای طرح امداد تابستانی سال جاری شنبه، 28 مهر 1397

 در راستای اجرای طرح امداد تابستانی تعداد 11412 مورد ماموریت توسط اوژانس 115 دانشگاه در جهت ارائه خدمات سلامت به مردم به ثبت رسید.

به گزارش وب دا، مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با اعلام این خبر، اذعان داشت: در طرح اجرای امداد تابستانی در استان که همزمان با سراسر کشور انجام شد، 56 پایگاه شهری، جاده ای و روستایی مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه خدمات اورژانسی را به مردم استان و نیز مسافرانی که در ایام مذکور در استان حضور داشتند، ارائه نمودند.

 
 
 

مصطفی فرامرزی بیان داشت: در مدت انجام این طرح،  تعداد 11412 ماموریت شامل 3475 مورد ماموریت حودث مرتبط با حمل و نقل، 4960 مورد ماموریت حوادث غیر مرتبط با حمل و نقل و 2977 ماموریت مربوط به بیماریهای مختلف توسط پرسنل ما انجام شد.

وی گفت: در این مدت 22 ماموریت توسط پایگاه اورژانس هوایی و 147 ماموریت نیز توسط پایگاه اورژانس موتوری انجام شده است.

 
پورتال اخبار