رهبری

بدنه خبر

ارائه آموزشهای عمومی کمک های اولیه و احیاء قلبی ریوی پایه توسط مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه به اقشار مختلف مردم یکشنبه، 29 مهر 1397

 در راستای اجرای طرح تابستانی آموزشهای عمومی کمک های اولیه، احیاء قلبی ریوی پایه و اقدامات ضروری در برخورد اولیه با مصدومین، 767 نفر از شهروندان سراسر استان توسط مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه آموزش دیدند.

به گزارش وب دا، مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه ضمن اعلام این خبر، اذعان داشت: یکی از  مهمترین  شاخص های تعیین کننده بقاء پس از ایست قلبی ناگهانی و یا بروز جراحت در اثر وقوع حوادث مختلف، حضور افرادی آموزش دیده است که بتواند در فاصله زمانی تا حضور پرسنل اورژانس 115 بر بالین بیمار تنفس مصنوعی، ماساژ قلبی و سایر اقدامات اولیه را جهت بیمار شروع نماید که این اقدامات شانس زنده ماندن بیمار را افزایش میدهد.

 
 
 

مصطفی فرامرزی گفت: در راستای اجرای طرح تابستانی آموزش کمک های اولیه در زمینه احیاء قلبی و ریوی پایه و اقدامات ضروری در برخورد اولیه، مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه اقدام به آموزش 767 نفر  از اقشار مختلف مردم استان از میان کارمندان ادارات، ورزشکاران، زنان خانه دار، نیروهای انتظامی و آتش نشانان در طی سه  ماهه تابستان سال جاری نمود.

وی گفت: از مجموع این افراد آموزش دیده، 307 نفر خانم و 460 نفر آقا بوده و بیش از 70 درصد آنها دارای سن 40-20 و 30 درصد 55-40 سال سن داشتند.

 
پورتال اخبار