رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی و بازآموزی مسئولین خانه های بهداشت کارگری در دانشگاه سه‌شنبه، 1 آبان 1397

کارگاه آموزشی و بازآموزی مسئولین خانه های بهداشت کارگری در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سنندج برگزار گردید.

به گزارش وب دا، در این کارگاه که با هدف آموزش کارشناسان بهداشت حرفه ای مسئول خانه های بهداشت کارگری صنایع مشمول و به منظور تأسیس خانه های بهداشت کارگری جدید و همچنین باز آموزی کارشناسان بهداشت حرفه ای مسئول خانه بهداشت کارگری فعال درصنایع مذکور سطح استان با همت و همکاری معاونت امور بهداشتی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان برگزار گردید، 49 نفر از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در واحدهای کارگری دارای 499-50 نفر کارگر حضور داشتند.

 
 
 

در این کارگاه مباحثی شامل اهداف ایجاد خانه های بهداشت کارگری، فصل چهارم قانون کار(حفاظت فنی وبهداشت کار )، قوانین تأمین اجتماعی درجهت پیشگیری از حوادث شغلی، بهداشت آب وفاضلاب، دستور کار استانی و شرح وظایف مسئولین خانه های بهداشت کارگری ، فرمهای مورد نیازخانه بهداشت کارگری ونحوه تکمیل آنها ارائه گردید.

گفتنی است که مدرسان کارگاه مذکور، کارشناسان بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی شاغل درحوزه معاونت امور بهداشتی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بود.

 
پورتال اخبار