رهبری

بدنه خبر

اهدای 651 مترمربع کاشی به بخش خیرساز آنکولوژی سنندج یکشنبه، 13 آبان 1397

شرکت کاشی سازی کسری سنندج کاشی مورد نیاز بخش خیرساز آنکولوژی بیمارستان توحید سنندج را طی اقدامی خیرخواهانه تامین نمود.

به گزارش وبدا، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان کردستان ضمن اعلام این خبر بیان داشت: شرکت کاشی سازی کسری سنندج طی اقدامی خیرخواهانه 651 مترمربع کاشی مورد نیاز را به بخش خیرساز آنکولوژی بیمارستان توحید سنندج اهداء نمود.

 
 
 

مهدی علی مسیمر گفت: مجمع خیرین سلامت استان کردستان این اقدام نیکوکارانه شرکت مذکور را ارج نهاده و با تقدیم لوح تقدیر مراتب سپاس و امتنان خود را حضوراً باتفاق مهندس مجری طرح و مسئول کارگاه تقدیم مدیر محترم کارخانه نمود.

 
پورتال اخبار