رهبری

بدنه خبر

برگزاری دهمین کنگره اندرولوژی و اورولاپاروسکوپی ایران دوشنبه، 14 آبان 1397
دهمین کنگره اندرولوژی و اورولاپاروسکوپی ایران با همکاری انجمن اندرولوژی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تاریخ 23 تا 25 آبان ماه در مرکز همایش های بیمارستان شهید لبافی نژاد برگزار می گردد .
گفتنی است ریاست این کنگره برعهده دکتر حشمت الله صوفی مجید پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان می باشد .
 
 
 
پورتال اخبار