رهبری

بدنه خبر

انتصاب دکتر جمال مدرس گرجی به عنوان سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان شنبه، 19 آبان 1397

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی دکتر جمال مدرس گرجی را به عنوان سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی در متن این ابلاغ آورده است:

با توجه به شایستگی و تعهد جنابعالی بموجب این ابلاغ به ‌عنوان " سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان دهگلان" منصوب می شوید. امیدوارم بحول و قوه الهی و بکارگیری تمامی منابع و امکانات و تعامل برون بخشی و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود و توجه ویژه به حفظ سرمایه های انسانی و همچنین منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، منشأ خدمات ارزنده ای در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در این شهرستان باشید. سربلندی و موفقیت شما را از درگاه حق مسئلت دارم. ضمنا" اختیارات اینجانب در آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها از جمله مواد 30 و 44 در رابطه با پرداخت های ماده 19 آئین نامه موصوف به شما تفویض می گردد تا با رعایت کامل جوانب شرعی و قانونی و با مسئولیت خود، وظایف محوله را به انجام برسانید.

 
پورتال اخبار