رهبری

بدنه خبر

افزایش آگاهی ها منجر به پیشگیری و کنترل دیابت می گردد یکشنبه، 20 آبان 1397

25 درصد خانواده ها در جهان به آموزش مطلوب در خصوص بیماری دیابت دسترسی دارند

رییس اداره غدد و متابولیک دفتر مدیریت بیماری‌ های غیر واگیر وزارت بهداشت، گفت: براساس مطالعات انجام شده، فقط 25 درصد از خانواده ها در جهان به آموزش مطلوب در خصوص بیماری دیابت دسترسی دارند این در حالی است که این رقم در ایران، کمتر است و باید توجه بیشتری به آن شود. 

 
 
 

 به گزارش وبدا، دکتر شهین یاراحمدی در نشست خبری هفته ملی دیابت که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، در خصوص آمار مرگ و میر بیماری دیابت در جهان خاطرنشان کرد: در بین کشورهای منطقه، بحرین بیشترین مرگ ناشی از بیماری دیابت یعنی 98 مرگ به ازای هر 100 هزار بیمار دیابتی و ژاپن کمترین میزان مرگ ناشی از این بیماری را با 4 مرگ به ازای هر 100 هزار بیمار دیابتی دارد.

 وی افزود: این اندازه‌ گیری در ایران نیز نشان می ‌دهد که به طور متوسط  17.5 مرگ به ازای هر 100 هزار نفر دیابتی رخ می ‌دهد که در همین راستا در برنامه ایراپن، چهار بیماری اصلی غیرواگیر مهم و عوامل خطر این بیماری ها را بررسی کردیم و هدف‌ این است که میزان مرگ ناشی از این بیماری ‌ها را کاهش دهیم.

 دکتر یاراحمدی تصریح کرد: یکی از اهداف فعالیت‌ های وزارت بهداشت، آموزش‌ و افزایش سطح آگاهی عموم است و در همین راستا در طول سال، برنامه ‌های آموزشی را برگزار می‌ کنیم اما در طول هفته ملی دیابت، آموزش ‌ها گسترده‌ تر می ‌شود تا با افزایش آگاهی، دیابت را در خانواده‌ ها کنترل کنیم چراکه خانواده در مدیریت، مراقبت و پیشگیری از دیابت، نقش اساسی دارد که با این کار، علاوه بر پیشگیری از دیابت و کاهش عوارض آن، از هزینه‌ های ناشی از مراقبت و درمان دیابت نیز کاسته خواهد شد.

 
پورتال اخبار