رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه معاملات و قراردادهای دانشگاه چهارشنبه، 23 آبان 1397

کارگاه آموزشی دو روزه آشنایی با سامانه معاملات و قراردادهای دانشگاه در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سنندج برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، مدیرامور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ابتدای جلسه ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان، اظهار داشت: هدف اصلی از برگزاری کارگاه، ساماندهی وضعیت قراردادهای دانشگاه از زمان طرح در کمیسیون ماده 24 تا زمان تایید گواهی کار است. 

 

 

هوشنگ سیفی در مورد دلایل راه اندازی سامانه معاملات و قراردادهای دانشگاه گفت: با توجه به تنوع و تعداد قراردادهای دانشگاه(بالغ بر 650 نوع) و نیز حجم مالی بالای قراردادها، لازم است وضعیت قراردادها و معاملات به صورت قابل رؤیت، شفاف و قابل استخراج جهت استفاده در برنامه ریزی های مالی باشد که سامانه مذکور این امکان را فراهم می سازد.

وی گفت: با توجه به موضوعات پیش گفت و بنا به درخواست رئیس و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، تصمیم به طراحی، نصب و راه اندازی نرم افزار معاملات و قراردادها گرفته شد و ان شاءالله در کمتر از دو ماه آینده بر روی سایت دانشگاه بکارگیری خواهد شد.

در ادامه این کارگاه، مدرسین مطالبی شامل شرحی بر آئین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه، تضامین و قراردادها، شرحی بر مشخصات سامانه، گزارشات مربوط به شروع و پایان قراردادها، تعداد فعالیت های واگذار شده مالی، گزارشات پیمانکاران، پرسش و پاسخ و جمع بندی نهایی ارائه گردید.

لازم به ذکر است در این کارگاه دو روزه بیش از 60 نفر از مسئولین امور اداری و قراردادهای واحدهای تابعه دانشگاه حضور داشتند.

 
پورتال اخبار