رهبری

بدنه خبر

کسب مقام قهرمانی در دومین المپیاد فرهنگی، ورزشی توسط کارمند دانشگاه دوشنبه، 28 آبان 1397

سیروان محمدی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دومین المپیاد فرهنگی، ورزشی کارکنان جانباز و معلول دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، مقام اول انفرادی(قهرمانی) را کسب نمود.

 
 
 

به گزارش وب دا، در این دوره از مسابقات که به مناسبت دومین المیپاد ورزشی کارکنان ورزشکار جانباز و معلول دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از روز 21 لغایت 29 آبان ماه سال جاری در خزرآباد ساری در حال برگزاری است، سیروان محمدی توانست مقام قهرمانی انفرادی را در رشته شطرنج کسب کند.

همچنین کارکنان ورزشکار جانباز و معلول دانشگاه در رشته های شطرنج، تیراندازی و دارت در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند.    

 
پورتال اخبار