رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه ستاد دانشگاهی تحول سلامت پنجشنبه، 1 آذر 1397

جلسه ستاد دانشگاهی تحول سلامت با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه سایر اعضای این ستاد در محل دفتر ریاست در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش وب دا، هدف از برگزاری این جلسه، بررسی ابعاد مختلف موضوعات اجرایی و سیاستگزاری برنامه های تحول نظام سلامت در استان کردستان بود.

 
 

در این جلسه معاونین درمان، غذا و دارو  و بهداشتی و مدیر کل بیمه سلامت گزارشی از روند اقدامات انجام گرفته در اجرای برنامه های تحول سلامت را ارائه و در پایان، پس از بیان دیدگاهها و نیز بحث و تبادل نظر، نحوه اجرای موارد مطروحه به تصویب رسید.

 
پورتال اخبار